http://www.cobd.cz/themes/pjt/media/images/domecek.png Rekonstrukce bytových domů Praha Rekonstrukce bytových domů Praha
Centrum obnovy
bytových domů

Chceme poptat vaše služby Poptejte naše služby nebo nás pozvěte do výběrového řízení...Děkujeme

Výtahy

Zajišťujeme kompletní zázemí pro vybavení domu výtahovou technikou vč. předání do záručního a pozáručního servisu.

Osobní výtah patří k vybavení většiny panelových a bytových domů. Často se ale jedná o výtahy staré a ohrožující zdraví. Rekonstrukcí se dosáhne výrazného zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti, ale také snížení nákladů na provoz. Na starších výtazích instalovaných před rokem 1999 je evidována řada provozních rizik. Důvodem je rozdíl v technické vybavenosti výtahu vyrobeného podle tehdejších předpisů a požadavky současných norem.


Možná provozní rizika

nepřesné zastavování výtahu v úrovni stanice, které může způsobit úraz při nástupu a výstupu z kabiny
nevyhovující brzda pohonu
nebezpečí požáru z důvodu zastaralé či chybějící tepelné ochrany výtahu nebo dřevěného ohrazení klece
nebezpečí stlačení, zhmoždění a jiného tělesného poškození osob
absence možnosti komunikace při uvíznutí osoby, absence nouzové signalizace
nedostatečná ochrana proti zkratu a úrazu elektrickým proudem
chybějící ochrana proti zátěži, nebezpečí přetížení a pádu výtahu, ovládaní zachycovačů vhodným omezovačem rychlosti
nebezpečí úrazu přepravované osoby při absenci klecových dveří
nebezpečí přístupu do prohlubně
síťové ohrazení výtahové šachty, částečné ohrazení šachty, nevhodné vzdálenosti pohyblivých části
nebezpečí požáru při znečištění šachty odpadky či prachem
nedostatečná ochrana zajištění dveří
chybějící ochrana prahové desky
nedostatečná ochrana proti pádu z klece
chybějící ovládání pohonu nezávislými stykači a další rizika

Řešením pro odstranění výše uvedených rizik je kompletní výměna výtahu. Při jejím plánování je zapotřebí uvážit zejména vhodnost nového výtahu pro danou výtahovou šachtu, možnosti výběru technického řešení a vybavení výtahu, jako je například osvětlení kabiny, typ ovládacích tlačítek, umístění sedačky, možnost nástupu a výstupu na obou stranách nebo povrchová úprava kabiny a výtahových dveří. K nejběžnějším patří vypalovaný lak (Komaxit) a nerez, často se používá také potažení kabiny speciálními polepy typu Polyrey nebo Fundermax.