http://www.cobd.cz/themes/pjt/media/images/domecek.png Rekonstrukce bytových domů Praha Rekonstrukce bytových domů Praha
Centrum obnovy
bytových domů

Chceme poptat vaše služby Poptejte naše služby nebo nás pozvěte do výběrového řízení...Děkujeme

O nás

Jsme připraveni poskytnout Vám naše zkušenosti a vědomosti a zbavit Vás starostí a nejistoty

Centrum obnovy bytových domů sdružuje řemesla, odborníky a firmy se zaměřením na rekonstrukce bytových domů, kteří se v předchozí době kvalifikovali v této oblasti. Měřítkem kvality odevzdaného díla je pro nás spokojenost zákazníka a jeho pozitivní reference. Kvalitu díla máme podpořenou spoluprací s předními výrobci stavebních hmot a dodavateli technologií.

Spolupracujeme s mnoha odborníky napříč regiony a čerpáme ze získaných zkušeností. Naším nástrojem je objektový poradce. Poskytovaný servis objektového poradce reprezentuje souhrn našich možností v oblasti různých řešení ve stavebnictví, která jsou vám k dispozici od návrhu až po realizaci vašeho stavebního záměru.

 

"KDO NEROZUMÍ, HLEDÁ VÝMLUVY...

KDO ROZUMÍ, HLEDÁ ZPŮSOBY"


 

Obraťte se na nás

 • Konzultace a posouzení plánovaného záměru s ohledem na technický stav domu

 • Odborná prezentace na členské schůzi

 • Provedení termovize, identifikace potenciálních tepelných mostů

 • Statické posouzení domu

 • Návrh možností řešení a orientační rozpočet

 • Posouzení finančních možností - zajištění financování

 • Doporučení optimálního řešení

 • Průkaz energetické náročnosti budovy

 • Projektová dokumentace

 • Návrh grafického a barevného řešení

 • Vyřízení stavebního povolení

 • Zajištění technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP)

 • Příprava a administrace výběrového řízení

 • Příprava Smlouvy o dílo

 • Technický dohled nad dodržováním technologických postupů (definice kontrolních bodů)

 • Termovize realizovaného díla (v případě zateplení) (bude blikat červený puntík)

 • Kolaudace